מעורבות חברתית (ערכית) קהילתית

"איש את אחיו יעזור" (ישעיה מ"א, ו' )

תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית מיועדת לתלמידי כיתות י' – י"ב, ומהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.

היא מעודדת עשייה חברתית למען הסביבה, וזאת באמצעות למידה עיונית והתנסות מעשית.

מטרות התכנית הן –

  • טיפוח עצמאות, אכפתיות ואחריות
  • מוטיבציה לעשייה חברתית
  • העצמה אישית
  • הגברת המוטיבציה לגיוס לצה"ל ועוד..

ובדרך זו להיות אזרח טוב יותר בעל ערכים.