מגמת "מנהל וכלכלה" בהתמחות שיווק וקידום מכירות.

תלמידי המגמה יהיו זכאים לבגרות 10 יח"ל, בנוסף לתעודת הבגרות התלמידים יוכלו לקבל תעודה טכנולוגית ממשרד העבודה והרווחה.

  • כיתה י' – 30% מנהל וכלכלה
  • כיתה יא' – 70% מנהל וכלכלה  מבחן בגרות – 5 יחידות בגרות
  • כיתה יב' – פרויקט גמר בשיווק ומכירות – 5 יחידות בגרות 

 

מנהל וכלכלה- 30% מהבגרות

פרק זה מעצם טבעו מהווה שער לעולם רחב של מושגים. אלה ילכו וישתכללו, מהקשר אחד לאחר, עם ההתקדמות בתהליך הלמידה. לפיכך, המטרה העיקרית היא לעורר עניין בקרב הלומדים – לפתח את סקרנותם בנוגע לעולם העסקים, לעודדם לחשיבה ביקורתית ולפתוח לפניהם את הבסיס להפקת תועלת של ממש מעולמות תוכן אלו.

עוד נועדה תכנית זו לאפשר ללומד להכיר מקרוב סוגיות שונות המשקפות ככל האפשר את המציאות העסקית ובתוך כך ליצור אינטראקציה בין הלומדים.

התכנית מביאה היבטים כלכליים וניהוליים כפי שהם ניבטים מנקודת הראייה של 'ארגון'. כך למשל, היבטים של שיווק, של תמחיר ושל משאבי אנוש מוסברים בהקשר של הפעילות הארגונית, היות שזו משמשת עוגן להנחת תשתית הידע בצורה הרחבה ביותר להבנת ההשלכות של פעילות זו, על כל היבטיה, ברמת היחיד וברמת החברה – כל זאת בתוך מסגרת הפעילות הכיתתית.

מנהל וכלכלה – 70% מהבגרות

בחלק הזה של המקצוע התלמיד נחשף לתמהיל נושאים אשר נדרשים להבנה מהו הארגון וכיצד הוא פועל.

ארגונים בישראל ובעולם מתמודדים עם אתגרים רבים ומורכבים. הדינמיות של המציאות שאנו חיים בה והשינויים התכופים ותנאי אי-הוודאות המאפיינים את הסביבה הארגונית מצריכים הבנה ופיתוח של יכולות וכישורים שיסייעו בידי הנהגת הארגון ומנהליו להוביל אותו להצלחה.

מינוף להצלחה ארגונית הוא אפוא אתגר מורכב ורב-פנים העומד לפתחם של ראשי ארגונים.

ניהול הוא תהליך חברתי מתמשך המוּנע בידי מנהיגים ואשר מקיף פעולות רבות ומגוונות המשתלבות זו בזו מתוך מטרה להביא את חברי הארגון לכלל פעולה משותפת שנועדה להשיג את יעדי הארגון.

תהליך קבלת החלטות הוא מנגנון מרכזי בניהול ארגונים ואחד המדדים החשובים להערכת איכות הניהול, וזאת בשל השפעתו הישירה על עיצוב האסטרטגיה ויישומה בכל רמות הארגון ובכלל זה קביעת המטרות ודרכי הפעולה לאור חזון הארגון.

במרוצת הזמן נראה כי ארגונים משתנים תדיר. השינויים שמחילים הארגונים הם חלק הכרחי ובלתי נפרד ממאמצם המתמשך להסתגל לתנאי הסביבה שהם פועלים בה ולהגדיל את סיכויי ההישרדות שלהם לטווח הארוך. שינויים ארגוניים משקפים תגובות ארגוניות לתמורות המתרחשות בתנאי הסביבה החיצונית או הפנימית של הארגון, והם יכולים לבוא לידי ביטוי במבנה הארגון, בתפקודו ובתרבותו.

לימודם של נושאים אלה ושל המקצועות מבוא לכלכלה, מימון וניתוח כדאיות השקעה מיועד להקנות ללומד אוריינות כלכלית תוך חשיפתו ליסודות ולעקרונות כלכליים ומימונים. בתוך כך נועד לימוד זה להביא לפני התלמידים סוגיות כלכליות-חברתיות ולהקנות להם מיומנויות מתוך הבנת סוגיות אלה. בתכנית זו יכירו התלמידים מושגי יסוד בכלכלה, במימון ובניתוח כדאיות וירחיבו את אופקיהם בנושאים כלכליים מתוך הבנת הקשר בין תחומים כלכליים לתחומים חברתיים והבנתן של תופעות כלכליות מהמציאות הישראלית והכלל-עולמית. כמו כן יְפתחו התלמידים מיומנויות של קבלת החלטות מתוך בניית סדר עדיפויות ובחירה מושכלת בין חלופות, ומודעות להתנהגות צרכנית נבונה. התכנית כוללת התנסות בדיון לשם ניתוח סוגיות כלכליות וחברתיות שעל סדר היום ולגיבוש עמדות כלפי סוגיות אלה, וכן חשיפה לתכנים שונים באמצעות סיורים לימודיים, סרטים, משחקים והדמיה. ​

 תכנית להתמחות בשיווק וקידום מכירות

https://edu.gov.il/tech/Entrepreneurship-management-and-industry/marketing/marketinhg/Pages/programs.aspx

לימודי המשך  https://edu.gov.il/tech/Entrepreneurship-management-and-industry/count1/ton/kogistic/Pages/logistics.aspx

מגמת "תיירות" בהתמחות בניהול מלונאי.

מגמה חדשה נפתחת בתיכון תל אביב.

תלמידי המגמה יהיו זכאים לבגרות 10 יח"ל בנוסף לתעודת הבגרות התלמידים יוכלו לקבל תעודת מקצוע ממשרד העבודה והרווחה.

המגמה מיועדת לתלמידי תיכון המעוניינים להתמקצע בתחומי התיירות ותרבות הפנאי.

המגמה מקנה הכשרה מקצועית וידע בתחומי התיירות ותרבות הפנאי בעידן הגלובליזציה ומעודדת את פיתוח התיירות בישראל. הבוגרים יוכלו להשתלב בתעשייה דינמית התופסת תאוצה בישראל ובעולם.

הלימודים כוללים מגוון נושאים כגון: המאפיינים התיירותיים, תיירות נכנסת, ניהול השיווק התיירותי, לימודי פנאי ותכנון תיירות. הם אף לומדים ניהול וייעוץ תיירותי במשרד נסיעות, ניהול חשבונות, הזמנות וקבלת אורחים בבית מלון, ניהול מלונאי ויישומי מחשב בבתי מלון ובתיירות.

 

בוגרי המגמה "ניהול מלונאי" יוכלו להשתלב כפקידי קבלה בבית מלון וכן במשרדים המארגנים תיירות נכנסת לישראל.

 

לינק לסרטון הסבר

https://www.youtube.com/watch?v=vt3_K3i59sU&t=84s&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A

 

לראשונה בתיכון בנתניה: מגמת תיירות בהתמחות ניהול מלונאי