בני שי מנהל התיכון – פילוסופית החינוך והניהול

בית חינוך תיכון תל אביב יכין את תלמידיו למצוינות ולחיים בחברה דינמית במישור האקדמי, החברתי ערכי, העתידי והקהילתי.

בית הספר יחנך לכבוד האדם וחירותו תוך הכרת ערכי תרבות וערכי מורשת לשם השתלבות אזרחית פעילה בחברה דמוקרטית.

הצוות החינוכי מחויב למורשת של עשייה חינוכית הפועלת לקידומם של מצוינות, ערכים דמוקרטיים ולביצורן של תפישות המקדמות סובלנות וכבוד האדם. הצוות החינוכי מאמין ביכולת של התלמידים שלנו להצליח במישור האקדמי והחברתי והקהילתי ובהם טמונה ההזדמנות לשיפור החברה הישראלית.